loading

ما کیفیت را تضمین می کنیم نورفام ایمنی ، دقت ، سرعت عمل تحول در

درباره نورفام

هلدینگ توسعه صنعت هوایی نورفام آسمان شهر با تفکر بکارگیری و آزاد سازی توان عظیم و نهان در بستر نخبگان جوان و فرهیختگان و  شرکت های متوسط و کوچک بخش خصوصی و تکمیل زیست بوم ساخت تولید و نگهداری محصولات قطعات و ماشین آلات حوزه هوایی پایه گذاری شد .

جلب همکاری و برقراری ارتباط منظم و سیستماتیک با مراکز دانشگاهی و علمی نظیر دانشگاه های تهران ، شریف  ، علم و صنعت ، امیر کبیر و سایر دانشگاهای ذیربط استان ها و همچنین دانشکده صنعت هوایی و دانشگاه شمال از جمله اهداف این مجموعه میباشد .

امید است این ساختار جدید بتواند در راستای ماموریت خود همچون پل ارتباطی بین بازیگران مختلف صنعت هوایی نقش آفرینی کند .